Kanun ve Yönetmelikler

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: İlgili Kanun

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik: İlgili Yönetmelik

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik: İlgili Yönetmelik