Bilgi Edinme Hakkında

Kuruluş Amacı


24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ”Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edinme Birimi kurulması gerekmektedir. Üniversitemizde, bu birim İletişim Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.